5 Ekim 2016 Çarşamba

Z-Score Hesaplama Yöntemi

Z-Score = Bir verinin ortalamadan kaç standart sapma kadar uzakta olduğunu gösterir.
Verilen değerlerin ; Ortalaması Sıfır, Standart Sapması 1 olan sayılara dönüştürür.
Z-Score = (Ham Değer – Aritmetik Ortalama) / Standart Sapma
formülü ile hesaplanır. Herhangi bir kişinin almış olduğu değeri z değerine dönüştürerek, verilen bir değerin standart sapmaya göre ortalamanın ne kadar altında veya üstünde kaldığı belirlenebilir.
z değerin (–) veya sıfır (0) çıkması mümkündür.
Z-Score hesaplanmasını birkaç adımda tamamlamış oluruz.
İlk adım  ;WINDOW_AVG(SUM([Kar]))  = Aritmetik Ortalama
ikinci adım ;WINDOW_STDEVP(SUM([Kar])) = Standart Sapma
Üçüncü ve son adım;(SUM([Kar]) – [Ortalama)]) / [Standart Sapma] = Z-Score

                                                                                                                      %95 ' lik Güven Aralığında Normal Dağılım -1,96  ile1,96 arasına düşmektedir ( Z-tablosundan bulunan değerler )  

Normal-distribution-curve

  • Verilerin %50' si ortalama altında %50 'si ortalama üstündedir .
  • Verilerin %68 'si ortalamadan (+,-) 1 Standart Sapma uzaklıktadır.
  • Verilerin %95'i ortalamadan (+,-) 2 Standart Sapma uzaklıktadır.
  • Verilerin %99,7' si ortalamadan (+,-) 3 Standart Sapma uzaklıktadır.
                                        Yorumlama
  • Z-Score da bulduğumuz sonuç  standart sapmanın kaç katı kadar aşağısında veya yukarısında olduğunu gösterir.
  • Z-Scor'u Standart Sapma ile çarpıp,Ortalama ile toplarsak Ham değerimize ulaşmış oluruz.
  • Böylece farklı değişkenler arasında değerlerin standartlaştırmasında kullanmış olduk.Görsel sonucu
·
  


Tableau Desktop 10 ücretsiz burada

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder