31 Mart 2017 Cuma

Market Basket Analysis


Sepet Analizi (İlişki Madenciliği):Müşterilerin hangi ürünleri hangi ürünlerle birlikte satın aldığı analiz edilir. Elde edilecek olan bilgi magaza raf düzenlemelerinde ve promosyon stratejilerinin belirlemesinde kullanılır.

Tableau'nun örnek veri seti ile çalışmaya başlayalım;

Alt Kategori bazında hangi ürünü hangi ürünlenlerle birlikte kaç müşteri tarafından alındığını ve bu çalışmayı nasıl görselleştirebileceğimizi düşünelim...

Adım 1: MüşteriID bazında eşleşen kayıtları bulalım.


Adım 2: Müşteri sayısını Alt Kategori bazında gösterelimAdım 3:Her iki tablodan gelen Alt Kategoriyi tıklayarak Combined field özelligi ile eşleştirmeye başlayabiliriz.Tabi burada fark ettiğiniz üzere "paper-paper" aynı isimde ki ürünlerde geliyor bunları filtrelememiz gerekiyor.

Adım 4: OrderA Ve OrderB diye iki kolon oluşturabiliriz .

OrderA>OrderB 'yi  oluşturduktan sonra filtreye atabiliriz. 

Adım 5:Hangi ürünün hangi ürünle kaç müşteri tarafından alındığını görebiliyoruz.Şimdi ki adım görselleştirme işleminde.

                                                                                                                                 
Adım 6:Müşteri sayısını boyuta ve renge atıp rengin tonuna ve boyutuna göre en çok birlikte alınan ürünleri görebiliyoruz.


  

***Müşterilerin en fazla kağıt ve Dosya' yı birlikte aldığı görülmektedir.


Adım 7:Yaptığımız çalışmayı Dashboard haline getirme işlemine başlayabiliriz.


Görsel sonucu
Tableau Desktop10ücretsiz burada

30 Mart 2017 Perşembe

KNIME&Tableau -1

İş zekası projelerinde son derece kritik bir süreç olan veri hazırlığı ve entegrasyonu ,KNIME & Tableau birlikteliği ile yeni bir alternatif kazanıyor.

Artık excel(ler),veri tabanları,text dosyaları gibi farklı ortamlarda veri temizlenip entegre edilmesi gereken verilerinizi bir araya getirip entegre etmek için scriptler yazmak,veri dönüşüm metadatanızı yönetimi pahalı script ortamlarında saklamak yerine ,KNIME ile workflow mantıgında hazırlayacağınız veri dönüşüm akışlarında gerçekleştirebilir,büyük maliyetlere katlanmadan son derece gelişkin ,yönetimi kolay ve esnek bir iş zekası uygulaması gerçekleştirebilirsiniz.


Knime & Tableau hakkında Soru -Cevap Şeklinde ilerlemeye başlayalım 

**Elimizde günlük bırakılan excel(ler) olsun ve gün içinde  dosyayı istediğimiz kadar yenilenmesini sağlayalım ve yeni dosya gelirse okumasını mevcut okuduğu dosyaları da filltrelemesini sağlayacak workflow hazırlayalım.


Adım 1:Dosyada ki excelleri okuma işlemi ile başlayabiliriz.
Adım 2:Yeni gelen exceli okuyacak node ekleyelim 
Adım 3:Dummy excel oluşturalım ve bunu da okuyacak node ekleyelim
Adım 4:Eski ve Yeni excelleri birleştirelim 
Adım 5: Çoklamayı önlemek için Group By yapalım.
Adım 6:Yeni Exceli okuyalım eskiyi' de exclude yapalım

Bu işlemlerin Knime da hangi node ile yaptığımıza bakalım.Tableau Desktop'ın 14 günlük deneme sürümünü buradan indirebilirsiniz. Tableau konusunda daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçin, hem Tableau, hem de KNIME - Tableau entegrasyonu konusunda sorularınızı yanıtlayalım.

KNIME Desktop ücretsizdir . Dilerseniz hemen buradan indirebilir, 
daha fazla bilgiyi de yetkili temsilcisinden alabilirsiniz.Waterfall Analizi

*İki yıl arasında bir gruptaki değişimi incelemek istediğimizde Waterfall Analizine başvurabiliriz.

*Tableau'nun örnek veri setini ele alırsak ; 2015 ve 2016 yılları arasında Alt Kategori bazında değişimi inceleyelim.

*Öncelikle 2015 ve 2016 yıllarında ki satış tutarlarını bulalım.

*Tableau' da her iki hesaplamanın görüntüsüne bakalım.

*Şimdi ki adımda Kümülatif Satışın  Gantt Bar grafiginde ki görüntüsünü inceleyelim
*Kümülatif Satışı ; QuickTable Calculation-Running Total yaparak hesaplayabiliriz.
*Bar'ların boyutlarını iki yıl arasında ki satışların değişimi yapalım.
* -Waterfall Sales oluşturarak size alanına atabiliriz.*2015 yılı satış tutarının hizasından başlaması için de oluşturdugumuz Running Total(WaterfallSales) +2015 yılı satış tutarını eklememiz gerekiyor.
*Tüm Axisleri aynı boyuta getirdikten sonra Dashboard oluşturmaya başlayabilriz.

**Alt Kategori bazında hangi alanların artışa veya azalışa etkisi olduğunu bu şekilde yorumlayabiliriz.


Görsel sonucuTableau Desktop10ücretsiz burada
24 Ekim 2016 Pazartesi

Tableau : Control Chart

İstatistiksel Kalite Kontrol , Üretim ve hizmet süreçlerin ölçülebilir veriler yardımıyla istatistiksel yöntemler kullanılarak izlenmesi , kontrol edilmesidir.

Bu yöntemlerden en sık kullanılanlardan biri ,Ortalama-Standart Sapma kontrol grafiğidir.


                                                                                                


                      Örnek veri setimiz ile uygulamaya başlayalım ;

Aylık satış verilerimizin kontrol altında olup olmadığını inceleyelim ???


                                                                                             
Satış verimizi yine satıra ekliyoruz çünkü Dual Axis yapabilmek için bir satış verisine daha ihtiyacımız var.                                                                                                               ilk satış verisini Line grafiği ikinci satış verisini de Circle yapalım ve Dual Axis işlemi yaptıktan sonra senkronize işlemine geçelim.

                    Şimdi ise Ortalama,Üst limit ,Alt limit ekleyelim.

Reference Line ile ortalamayı basitçe ekleyebiliriz.
Şimdiki adımda Alt limit ve Üst limit formüllerini oluşturalım.
Standart Sapmaya ihtiyacımızın olduğunu fark ettik onu da şimdi oluşturalım.

                                                                                                                                                                                                        
                                Ve formülü oluşturmaya geçebiliriz.                               Oluşturduğumuz formülleri kullanmaya başlayalım Reference Line kısmından Alt Limit ve Üst limit için aynı işlemleri yapalım ve uçdeğerleri renklendirme işlemine geçelim.Tüm işlemlerimizi bitirmiş oluyoruz .Hadi o zaman son halini inceleyelim.
Şimdi artık bulduğumuz sonucu yorumlama işlemine geçebiliriz.

  • Bir nokta ÜKS ve AKS'nin dışında ise (3 sigma limit)
  • Ardışık üç noktanın iki tanesi 2-sigma limitinin dışında ise,
  • Ardışık beş noktanın dört tanesi 1-sigma limitlerinin dışında ise,
  • Ardışık dokuz nokta orta çizginin bir tarafında ise ,yani noktalar belli bir düzen gösteriyorlarsa , süreç kontrol altında değildir.

  Bu şartlar altında aylık satış verimiz kontrol altındadır yorumunu yapabiliriz. 
Görsel sonucuTableau Desktop10ücretsiz burada


17 Ekim 2016 Pazartesi

Tableau : Correlation Coefficient

Korelasyon analizi, iki değişken arasındaki doğrusal ilişkiyi veya bir değişkenin iki yada daha çok değişken ile olan ilişkisini test etmek, varsa bu ilişkinin derecesini ölçmek için kullanılan istatistiksel bir yöntemdir.
Korelasyon analizinde amaç; bağımsız değişken (X) değiştiğinde, bağımlı değişkenin (Y) ne yönde değişeceğini görmektir. Korelasyon analizi yapabilmek için, her iki değişkenin de sürekli olmaları ve normal dağılım göstermeleri gereklidir.
Korelasyon analizi sonucunda, doğrusal ilişki olup olmadığı ve varsa bu ilişkinin derecesi korelasyon katsayısı ile hesaplanır. Korelasyon katsayısı “r” ile gösterilir ve -1 ile +1 arasında değerler alır.  
Örnek veri setimiz ile uygulamaya başlayalım.
Kategori bazında müşterilerin satış ve karlarının ilişkisini inceleyelim ??
Şimdiki adımda ise Korelasyon formülünü oluşturalım.Verilerimiz Normal dağılım gösterdiği için Pearson korelasyon katsayısını kullanıyoruz.Eğer verilerimiz normal dağılmıyorsa sperman kullanılırdı. 
Pearson Korelasyon Katsayısı, iki sürekli değişkenin doğrusal ilişkisinin derecesinin ölçümünde kullanılır.  İki değişken arasında anlamlı bir ilişki var mıdır sorusunun cevabı aranır. 
Pearson Korelasyon Formülü ;

{\displaystyle r_{xy}={\frac {\sum (x_{i}-{\bar {x}})(y_{i}-{\bar {y}})}{(n-1)s_{x}s_{y}}}}

Tableau da bu formülü nasıl yazabileceğimizi inceleyelim .
Genel Korelasyon hakkında bilgi verdikten sonra  ve Tableau da oluşturulan formülü Color'a atıp gelen sonuçları inceleyelim.

Fark ettiğiniz üzere değerler null olarak geldi burda ki uyarı etkileyeceğimiz alanı belirtmediğimizden dolayı kaynaklanıyor.Compute Using sekmesinden Müşteri ismi seçilir.Müşteri ismi seçildikten sonra işlemlerimiz bitmiş oluyor.Şimdi sonucu inceleyebiliriz.Renklerin durumu bize değişkenler arasındaki ilişkinin gücünü yansıtıyor.

Büro malzemeleri bazında müşterilerin satış ve  karları arasında orta ,pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir.[r=0,61] Satışı yüksek olan müşterinin kar'ıda yüksektir.Aynı şekilde satışı düşük olanın kar'ıda düşüktür diye ifade edilebilir.

Bulduğumuz sonucu önceki çalışmalarda bahsettiğim gibi R-Square değeri ile de teyitleriz.Modelimize bir göz atalım


     


  

R-Square değeri:0,3761
Korelasyon değeri(r):0,6133  Bu sonuca göre 0,6133 'ün karesi R-square  değerini vermiş olur.

Pearson Korelasyon Katsayısının yorumu;

Kuvvetli(-)
Orta (-)
Zayıf (-)
Zayıf (+)
Orta (+)
Kuvvetli(+)
-1<r<-0.9
-0.9<r<-0.5
-0.5<r<0
0<r<0.5
0.5<r<0.9
  0.9<r<1

Görsel sonucu


Tableau Desktop10ücretsiz burada